مشتری گرامی ضمن خوش آمد گویی به دلیل نوسانات قیمت گزینه کارت به کارت فعال میباشد

تماس با ما

مجموعه نمایندگی های کاردانی خودرو بوشهر 

 

دفتر آپشن مجموعه کاردانی خودرو بوشهر

بوشهر - اول جاده نیروگاه - قبل از پمپ بنزین تمجیدی 

تلفن تماس 

077-33447840

شماره موبایل اپشن مجموعه 

0905-095-4106    ( واتس اپ فعال ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفتر فروش  لاماری کاردانی بوشهر 

بوشهر - خیابان معلم - فرعی دشتستان رو به رو ایران پیما سابق 

تلفن تماس 

077-33335259    دفتر فروش 

09010051170 ( واتس آپ فعال ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعمیرگاه و خدمات لاماری کاردانی بوشهر 

بوشهر - ابتدای خیابان نیروگاه  اتمی - جنب دلوار کشتی 

تلفن تماس 

077-91570486     خدمات پس از فروش 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

دفتر فروش و تعمیرگاه سایپا کاردانی بوشهر 

بوشهر - اول جاده نیروگاه - قبل از پمپ بنزین تمجیدی 

تلفن تماس 

077-33452133        -   تلفنخانه مجموعه 

077-91570480        - مستقیم فروش 

شماره موبایل بخش فروش سایپا کاردانی  

09935405788  ( واتس اپ فعال ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفتر فروش کرمان موتور کاردانی بوشهر 

بوشهر - خیابان معلم - فرعی تنگستان - رو به رو ایران پیما سابق

تلفن تماس 

077-33335260 بخش فروش 

شماره موبایل بخش فروش کرمان موتور کاردانی 

09176981075 ( واتس اپ فعال ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 تعمیرگاه کرمان موتور  کاردانی بوشهر 

بوشهر - اول جاده نیروگاه - قبل از پمپ بنزین تمجیدی 

تلفن تماس 

077-33452133        -   تلفنخانه مجموعه 

077-91570485        - مستقیم پذیرش 

شماره موبایل بخش پذیرش و تعمیرگاه کرمان موتور کاردانی  

09177860519  ( واتس اپ فعال ) 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفتر فروش و تعمیرگاه  ایرانخودرو کاردانی بوشهر 

بوشهر - خیابان طالقانی - رو به رو پمپ بنزین وزیری 

تلفن تماس 

077-33557460        -   مستقیم پذیرش تعمیرگاه 

077-33552711        - تلفخانه مجموعه 

شماره موبایل بخش فروش 

09176981043   ( واتس آپ فعال ) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفتر فروش نمایندگی اکتان پتروتس کاردانی بوشهر 

بوشهر - ابتدای جاده نیروگاه - جنب دلوار کشتی 

تلفن فروش              09174039693

برگشت به بالا
×